Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Wraz z rozwojem przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych powoduje, że fabryki wypatrują nowych rozwiązań, które nie tylko zmniejszą wydatki poniesione na działalność, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich oddziaływania na ekosystem. Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie użycia surowców kopalnych Działanie, które dąży do wzmocnienia autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych przez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie zasobów energetycznych, m.in. poprzez zredukowanie użycia surowców kopalnych czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany…

Więcej