Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Zajrzyj tu po więcej szczegółów o energii z odzysku.

Wraz z rozwojem przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych powoduje, że fabryki wypatrują nowych rozwiązań, które nie tylko zmniejszą wydatki poniesione na działalność, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich oddziaływania na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie użycia surowców kopalnych

Działanie, które dąży do wzmocnienia autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych przez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie zasobów energetycznych, m.in. poprzez zredukowanie użycia surowców kopalnych czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za sprawą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, czy trigeneracja, podczas której oprócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego wyzwalane jest także zimno.

W wielu sferach przemysłu możliwe jest także korzystanie z energii z odzysku, to znaczy ”energii odpadowej”. To energia, która jest generowana na różnych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później ponowne jej wykorzystanie przynosi z czasem poważne oszczędności, a zarazem skutkuje redukcją emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Z jakiego powodu dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W czasach globalnej świadomości szkodliwego wpływu działań ludzkości na otoczenie, a także wiedzy, że paliwa kopalne za kilka dekad się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Oczywiście, wdrożenie tych środków wymaga poniesienia poważnych kosztów, jednak w efekcie profity jakie one przynoszą, zupełnie je równoważą. Oszczędności związane z obniżeniem kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę innowację. Natomiast zredukowanie śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego wpływu na otoczenie to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Nasze dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10