Rachunkowość, finanse 

Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

Nota księgowa na 40 euro - poszerz swoją wiedzę!

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności zawsze trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawiać noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, taką notę można wystawić dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu należności mogą być przejściowe problemy z wypłacalnością czy jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym wyszczególniono we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności, która posiada także wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Zobacz również