Rachunkowość, finanse 

Podstawowe wiadomości o fakturze proforma

Co to znaczy faktura proforma. Czytaj więcej na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi swoją firmę, ale także i gros osób realizujących zakupy online, miał styczność choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym de facto jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Faktura proforma – dokument księgowy czy handlowy?

W języku łacińskim pro forma znaczy „tymczasowo”, stąd raz za razem spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Rekomenduje się aczkolwiek zatrzymać ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dowód handlowy, który formą propozycji danej oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi czy zakupu artykułów, czyli zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bo dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była wykonana, więc warunki transakcji w niej opisane mogą w każdej chwili być zmodyfikowane.

Co musi określać faktura proforma?

Faktura proforma zawiera te same elementy oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, a więc:

  • miejsce oraz datę,
  • dane stron (wystawcy oraz odbiorcy),
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o zakresie ewentualnych rabatów,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie przewidywanej daty dostarczenia towaru czy też realizacji usługi.

Żeby bez trudności można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe, taką fakturę trzeba oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy również pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy odbiorca wpłaci już przedpłatę albo uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.

Zobacz również