Usługi 

Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Zajrzyj tutaj, jeśli szukasz więcej wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Dzięki otwarciu się Polski na biznes z większości krajów świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń realizują setki zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i rozmaitych firm.

Mimo, że online łatwo wyszukać darmowe narzędzia do translacji, nadal nie zastąpią one pracy wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest często obowiązkowe, np. jeżeli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Elementy kształtujące ostateczną cenę przekładu

Ostateczną cenę przekładu tekstu kształtują następujące elementy:
1. Język, z którego bądź na który chcemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (szwedzki, angielski) będzie najczęściej tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest co do zasady o wiele tańsze niż translacja na język obcy.
3. Stopień trudności tłumaczenia lub poruszane w tekście zagadnienia. Przekład dokumentów handlowych, podręczników medycznych albo prac dyplomowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, ale też odpowiednią wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie niewybaczalnych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować się na większy wydatek.

Czym różni się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu zwykłego?

Warto dodać, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport albo dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie zaznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, kopii bądź oryginału oraz nadaje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli zwykle mają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Zobacz również