Usługi 

W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Dowiedz się, kto oferuje badania psychotechniczne Bielsko Biała. Zajrzyj w to miejsce.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo konieczne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, iż są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek kierowcy, ponieważ badane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zazwyczaj robi się co pięć lat, lecz gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są przeprowadzać badania co rok.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Zobacz również